Komoisyon Rapor ve Tutanakları /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=561 RSS feed for public list Komoisyon Rapor ve Tutanakları 1990 yılına kadar hayali ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini tesbit etmek... hayali ihracat iddialarını araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/5,8) tutanakları : dönem 20 / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248356 Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 23 arkadaşı, Batman Milletvekili Ataullah Hamidi ve 22 Arkadaşı, İçel Milletvekili Oya Araslı ve 20 arkadaşı, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Mehmet Cevdet Selvi ve 21 arkadaşının ... Susurluk'ta meydana gelen kaza olayının ve arkasındaki ilişkilerin aydınlığa kavuşturulması amacıyla ... (10/89,110,124,125,126) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu : dönem 20, yasama yılı 2. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246509 Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 23. dönem 5. yasama yılı faaliyet ve değerlendirme raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=328591 Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu Raporu / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=360219 Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 28 arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetinin açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10-86) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu : dönem 20, yasama yılı 2 / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246510 DYP Grup Başkanvekili ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, ANAP Grup Başkanvekili ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, SHP Grup Başkanvekili ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, RP Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, ülkemizin...faali meçhul siyasal cinayetler konusunda...meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/90) esas numaralı meclis Araştırması Komisyonu raporu. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246324 Eğitim sistemimizdeki toplumsal cinsiyet eşitliğinin yeri konulu komisyon raporu / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=349591 Erken yaşta evlilikler hakkında komisyon raporu / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304357 Ermeni Sorunu Gerçeği konulu konferans : [Ankara], 24 Mart 2005 = Conference on the reality of the Armenian question : 24 Marc 2005 / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=276870 Faaliyet raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307223 Grand National Assembly of Turkey 1st International Symposium on Constitutional Law : Ankara, 22-24 April 2003 / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268068 Her alandaki kadın istihdamının artırılması ve çözüm önerileri komisyon raporu / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=328687 İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tesbit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi... / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248662 Investigation report regarding the implementations of the Germany, Netherlands and Belgium youth care agencies towards Turkish origin children : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=332172 İşyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve çözüm önerileri komisyon raporu / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=328871 Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde mevzuattaki ve uygulamadaki noksanlıkların tespitine ilişkin komisyon raporu / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=310113 Madde kullanımı ve bağımlılığı ile kaçakçılığının önlenmesi alanlarında tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri = The problems determined in the area of substance use and dependence, in the prevention of drug trafficking and recommendations offered / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304667 Maden kaynaklarının değerlendirilmesi ve madencilik sektörünün içinde bulunduğu durum ile bor ve altın madenleri konusunda Meclis Araştırma Komisyon Raporu / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267977 TBMM Başkanı Sayın İsmet Sezgin'in resmi toplantılardaki konuşmaları : Uluslararası ve ulusal toplantılar 1995 / by Sezgin, İsmet /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243283 Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için... bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu raporu. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=231842 Terör ve şiddet olayları kapsamında yaşam hakkı ihlallerini inceleme raporu / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=318323 Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Hukuku 1. Uluslararası Sempozyumu : bildiriler, tartışmalar, değerlendirmeler : Ankara, 22-24 Nisan 2003 / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269279 Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyon [Çernobil] raporu. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=282997 Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyon [Çernobil] raporu. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=289140 Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 2006 yılı faaliyet ve değerlendirme raporu. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=310857 Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 22. Dönem 5. yasama yılları faaliyet ve değerlendirme raporu. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=315607 Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 23. Dönem 3. Yasama Yılı faaliyet ve değerlendirme raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=299702 Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 24. Dönem 1. ve 2. yasama yılları faaliyet ve değerlendirme raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=314010 Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 24. Dönem 3. yasama yılı faaliyet ve değerlendirme raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=319399 Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 24. Dönem 4. yasama yılı faaliyet ve değerlendirme raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=328758 Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 24. yasama dönemi 5. yasama yılı faaliyet ve değerlendirme raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=333605 Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 26. yasama dönemi 1. yasama yılı faaliyet ve değerlendirme raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=340539 Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 26. yasama dönemi 2. yasama yılı faaliyet ve değerlendirme raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=345743 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un kabulleri / by Cindoruk, Hüsamettin /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243284 Türkiye Büyük Millet Meclisi bilgi toplumu olma yolunda bilişim sektöründeki gelişmeler ile internet kullanımının başta çocuklar, gençler ve aile yapısı üzerinde olmak üzere sosyal etkilerinin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=354398 Türkiye Büyük Millet Meclisi çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullada meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacı ile kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=291415 Türkiye Büyük Millet Meclisi gemi inşa sanayisindeki iş güvenliği ve çalışma şartları sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=297994 Türkiye Büyük Millet Meclisi küresel ısınmanın etkileri ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusunun araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=293607 Türkiye Büyük Millet Meclisi küresel ısınmanın etkileri ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusunun araştırması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=293605 Türkiye Büyük Millet Meclisi peyzaj alanı topraklarının verimlilik durumu / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=274722 Türkiye Büyük Millet Meclisi sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=339890 Türkiye Büyük Millet Meclisi uyuşturucu başta olamak üzere madde bağımlılığı ve kaçakçılığı sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu : dönem 23, yasama yılı 3 (sıra sayısı 323). /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=297992 Türkiye Büyük Millet Meclisi uyuşturucu başta olmak üzere madde bağımlılığı ve kaçakçılığı sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=355141 Türkiye Büyük Millet Meclisi zeytin ve zeytinyağı ile diğer bitkisel yağların üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=296784 Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) faaliyet raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=329707 Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) 24. dönem 1. ve 2. yasama yılı faaliyet raporu : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=328588 Uğur Mumcu cinayetinin açıklığa kavuşturulması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/86) tutanakları. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248345 Untersuchungsbericht zu den massnahmen der Deutschen, Niederlandischen und Belgischen jugendamter gegenüber Türkischen kindern : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=332173 Yasadışı örgütlerin devletle olan bağlantıları ile Susurluk'ta meydana gelen kaza olayının ve arkasındaki ilişkilerin aydınlığa kavuşturulması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/89, 110, 124, 125, 126) tutanakları : dönem 20 / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248346 Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı olan ve vatandaşlıktan izinle çıkmış kadınların ve ailelerin sorunları ve çözüm önerileri konulu komisyon raporu / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=348813